Meteen naar de inhoud
U bent hier: Home » Lees de Privacy Verklaring van Tekstjuweel

Lees de Privacy Verklaring van Tekstjuweel

De Privacy Verklaring Tekstjuweel is opgenomen in het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (GDPR/AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Privacy Verklaring Tekstjuweel

Tekstjuweel verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van Tektjuweels diensten, en/of omdat je deze zelf bij het sturen van een mail of telefonisch aan Tekstjuweel hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Tekstjuweel kan verwerken:

  1. voor- en achternaam
  2. telefoonnummer
  3. adresgegevens
  4. mailadres

WAAROM TEKSTJUWEEL DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Tekstjuweel verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als Tekstjuweel je telefonisch niet kan bereiken. Daarnaast kan Tekstjuweel je persoonsgegevens gebruiken om betalingen te kunnen afhandelen of om diensten in opdracht uit te voeren.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Tekstjuweel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens nodig zijn. Is een overeenkomst met een opdrachtgever beëindigd of gaat deze niet door, dan bewaart Tekstjuweel de gegevens niet langer dan een jaar. De gegevens in onze boekhouding bewaart Tekstjuweel tenminste 5 jaar, onder ander om aan al onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer deze verplichting is verlopen, verwijdert Tekstjuweel de gegevens binnen een half jaar.

WORDEN JE GEGEVENS GEDEELD?
Tekstjuweel geeft persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die zij met klanten heeft, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Tekstjuweel neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

GEBRUIK VAN GOOGLE WEB FONTS
Voor de uniforme weergave van lettertypen gebruikt Tekstjuweels website webletttertypen die worden aangeboden door Google. Wanneer je een pagina van deze website opent, laadt jouw browser de vereiste weblettertypen in je browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet jouw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand brengen. Daardoor weet Google dat de webpagina is geopend via jouw IP-adres.

GERECHTVAARDIGD BELANG
Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van Tekstjuweels website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO. Als jouw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door jouw computer gebruikt.

MEER INFORMATIE OVER PRIVACYBELEID GOOGLE
Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vind je op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

PUBLICATIES OP DEZE WEBSITE
Alle op deze website getoonde publicaties zijn met toestemming van de opdrachtgever  geplaatst. De voorbeelden zijn pas opgenomen nadat deze door de opdrachtgevers zijn gepubliceerd. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekstjuweel. Je kunt hiervoor een verzoek naar Tekstjuweel sturen via info@tekstjuweel.nl. Tekstjuweel zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Tekstjuweel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tekstjuweel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vind je dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Of wil je meer informatie over de beveiliging van door Tekstjuweel verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact op met Tekstjuweel via info@tekstjuweel.nl.